Odricanje

Učinjeni su svi napori kako bi se osiguralo da su informacije koje pružaju Multum, Truven Health Analytics, Inc., Nacionalna medicinska knjižnica i ampfe.pt točne, ažurne i potpune, ali u tom smislu nema jamstva. Osim toga, ovdje sadržane informacije o lijeku mogu biti osjetljive na vrijeme i ne bi se trebale koristiti kao referentni izvor nakon datuma ove odredbe. Ovaj materijal ne odobrava lijekove, dijagnosticira pacijente niti preporučuje terapiju. Ove informacije o lijekovima su referentni izvori osmišljeni kao dopuna, a ne zamjena za stručnost, vještinu, znanje i prosudbu liječnika u skrbi za pacijente. Odsutnost upozorenja za dati lijek ili njihovu kombinaciju ni na koji način ne smije se tumačiti kao naznaka da je lijek ili kombinacija sigurna, učinkovita ili prikladna za bilo kojeg pacijenta.ampfe.pt i njegovi davatelji sadržaja ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo koji aspekt zdravstvene zaštite koji se provodi uz pomoć dostavljenih informacija. Ovdje sadržane informacije nemaju namjeru pokriti sve moguće uporabe, upute, mjere opreza, upozorenja, interakcije s lijekovima, alergijske reakcije ili štetne učinke. Ako imate pitanja o lijekovima koje uzimate, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku. Autorsko pravo 2018. ampfe.pt, Nacionalna medicinska knjižnica, Truven Health Analytics i Cerner Multum, Inc. Sva prava pridržana.